^Back To Top

Partnerzy

nakło

Spotkanie w sprawie podziału Funduszu Sołeckiego na 2020 rok.

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

20 sierpnia 2019 roku w Wiejskim Domu Kultury w Paterku Rada Sołecka wsi Paterek pod przewodnictwem sołtysa Mariusza Malikowskiego oraz przedstawicieli: LZS „SKRA” Paterek-

Radosława Hyżego, KGW- Barbary Malikowskiej, WDK Paterek- Pawła Pałubickiego, OSP Paterek- Tomasza Miłowskiego oraz radnych Anny Karolczak i Zdzisława Sell dyskutowali nad podziałem funduszu sołeckiego na 2020 rok. W wyniku ożywionej dyskusji wypracowano kompromis. Jest to propozycja, która będzie musiała być zatwierdzona przez zebranie wiejskie.

Projekt podziału Funduszu Sołeckiego sołectwa Paterek na 2020 rok przedstawiono poniżej.

Kwota do podziału na 2020 rok -41 287,47zł

  1. Remont dróg gminnych –                                            25 000 zł;
  2. Upiększanie wsi (sadzenie drzew, zakup paliwa) –          4 287,47zł;
  3. Zakup namiotu i dwóch bramek –                                  1 000zł;
  4. Zakup stołów i ławek –                                                 3 000zł;
  5. Modernizacja WDK –                                                    5 000zł;
  6. Zakup klimatyzacji –                                                    3 000zł.

                                                                                 _____________

                                                                                   41 287,47zł

Copyright © 2013. Paterek  Rights Reserved.