^Do góry

Współczesny Paterek to miejscowość, w której mieszkańcy zamieszkują osiedle Jana Sobieskiego, tzw. Stary Paterek i prężnie rozwijające się budownictwo jednorodzinne. Mają do dyspozycji piękny kościół, Wiejski Dom Kultury, dużą halę sportową z widownią na 313 miejsc, ładny choć mało funkcjonalny i niedokończony budynek Zespołu Szkół im. Jana Pawła II, pięknie położone duże przedszkole, bibliotekę, przychodnię zdrowia „Medikus” oraz kilka sklepów spożywczych i budowlany. Wielu mieszkańców pracuje w miejscowych zakładach pracy takich jak: ZNTK Paterek, Prolab, Zakładach Przetwórstwa Drzewnego, ZUTECH, ROBAK, Polski Asfalt, W Paterku, na około 30 hektarach istnieje Strefa Przemysłowa, która jest priorytetem dla Gminy.


Paterek
Nieoficjalna Strona Internetowa
zdzislaw.sell@paterek.info.pl

Paterek

Partnerzy

nakło

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Westalka"

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

UZUPEŁNIONY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Westalka” zawiadamia, że w dniu 29 maja 2015 r. o godz. 17.00 w Sali „Cechowa” przy ul. Ks. Skargi w Nakle nad Notecią odbędzie się Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Westalka” z następującym porządkiem obrad:


1.Otwarcie Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4.Wybór Komisji:
a.Wnioskowej,
b.Skrutacyjnej,
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 r.
7.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2014 r.
8.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014 r.
9.Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a.Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 r.
b.Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2014 r.
c.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014 r.
d.Podziału nadwyżki bilansowej za 2014 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.
11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości działek położonych w Paterku na Osiedlu Batorego.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Westalka”.
14. Wybór delegatów na Zjazdy Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Toruniu.
15. Wolne wnioski.
16. Przedstawienie i zatwierdzenie protokołu z Walnego Zgromadzenia.
Sprawozdania roczne oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad, są wyłożone w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wichrowe Wzgórze 3 w Nakle nad Notecią. Członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się z tymi dokumentami.
Uzupełnienie porządku obrad nastąpiło na wniosek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Westalka” z uwagi na pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Toruniu, w trybie art.83 ust. 10 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U z 2013 poz. 1222).

Copyrigcht © 2013 Nieoficjalna Strona Internetowa Paterka