^Back To Top

Partnerzy

nakło

Fundusz sołecki na 2015 rok przyjęty.

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

 

W czwartek 11września 2014 roku na zebraniu wiejskim w Wiejskim Domu Kultury odbyła się dyskusja i głosowanie nad funduszem sołeckim na 2015 rok. I jak co roku, ze smutkiem trzeba powiedzieć, że zainteresowanie mieszkańców było małe.

W związku z brakiem quorum sołtys wsi Mariusz Malikowski przełożył termin zebrania o 15 min. W tym czasie odbyła się dyskusja nad sprawami nurtującymi przybyłych mieszkańców. Poruszono sprawę budowy nowej szkoły w aspekcie likwidacji białej szkoły, budowy nawierzchni na ulicy 7-go Lutego, złego stanu dróg gruntowych, sprzedaży byłego boiska  sportowego na "usługi sportowe", przejezdności ulicy Okrężnej. Na pytania odpowiadali: sołtys Mariusz Malikowski, radni RM Aleksandra Konieczna, Janusz Dąbrowski, Zdzisław Sell, Tomasz Miłowski radny powiatowy i dyrektor Wydaziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Jarosław Derus. Dyskusja nad funduszem sołeckim rozpoczęła się od odczytania propozycji podziału środków przyznanych sołectwu. Najwięcej emocji wzbudziła prpozycja przyznania po 1000zł szkole i przedszkolu w kontekście przyznania tylko 4000 zł na budowę kanalizacji na ulicy Wyzwolenia. Ostatecznie fundusz sołecki zaproponowany przez Sołtysa przeszedł większością głosów.

 

Copyright © 2013. Paterek  Rights Reserved.