^Do góry

Współczesny Paterek to miejscowość, w której mieszkańcy zamieszkują osiedle Jana Sobieskiego, tzw. Stary Paterek i prężnie rozwijające się budownictwo jednorodzinne. Mają do dyspozycji piękny kościół, Wiejski Dom Kultury, dużą halę sportową z widownią na 313 miejsc, ładny choć mało funkcjonalny i niedokończony budynek Zespołu Szkół im. Jana Pawła II, pięknie położone duże przedszkole, bibliotekę, przychodnię zdrowia „Medikus” oraz kilka sklepów spożywczych i budowlany. Wielu mieszkańców pracuje w miejscowych zakładach pracy takich jak: ZNTK Paterek, Prolab, Zakładach Przetwórstwa Drzewnego, ZUTECH, ROBAK, Polski Asfalt, W Paterku, na około 30 hektarach istnieje Strefa Przemysłowa, która jest priorytetem dla Gminy.


Paterek
Nieoficjalna Strona Internetowa
zdzislaw.sell@paterek.info.pl

Paterek

Partnerzy

nakło

„Pożegnanie lata” w Zespole Szkół w Paterku II Edycja Konkursu Wiedzy o Łowiectwie i Ochronie Przyrody

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

2 października 2015 r.  w Zespole  Szkół  w Paterku  odbyła się impreza plenerowa  z okazji pożegnania  lata . Uczniowie klas 1-3 wraz z rodzicami i wychowawcami  w słonecznej aurze  rozstali się z latem .

Uroczystość  połączona była z II Edycją Powiatowego Konkursu  Wiedzy o Łowiectwie i Ochronie Przyrody pod nazwą „Równowaga w przyrodzie”.

W konkursie wzięły udział szkoły podstawowe i gimnazjalne powiatu nakielskiego. Konkurs zorganizowano przy współudziale Okręgowej Rady Łowieckiej w Bydgoszczy reprezentowanej przez Komisję do Spraw Współpracy z Młodzieżą Szkolną, Stowarzyszenia Ekologicznego Ziemi Nakielskiej OIKOS  oraz  Koła Łowieckiego 113 „Noteć” w Nakle nad Notecią.

Patronat objął Starosta Powiatu Nakielskiego Tomasz Miłowski.

Celem konkursu zgodnie z założeniami programu edukacji ekologiczno-łowieckiej  „Myśliwi –Dzieciom, Dzieci –Zwierzętom”, było uświadomienie dzieciom i młodzieży roli ochrony przyrody, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związane z tematyką łowiecką, zaktywizowanie środowisk szkolnych, myśliwych i leśników do wspólnych działań.

Wśród zaproszonych gości byli: Starosta Powiatu  Nakielskiego Pan Tomasz  Miłowski , radni Pani Aleksandra Konieczna i Pan Mariusz Malikowski – sołtys Paterka, gospodarze uroczystości Pani Dyrektor Longina Kania oraz Z-ca Dyrektora Pani Alina Sławkowska ,przedstawiciele Okręgowej Rady Łowieckiej w Bydgoszczy do Spraw Współpracy z Młodzieżą Szkolną Pan Wojciech Nowak i Pan Mieczysław Komorski , Prezes Stowarzyszenia Ekologicznego Ziemi Nakielskiej OIKOS Pan Jarosław Ciepłuch, Prezes Koła Łowieckiego 113 „Noteć”  Pan Jan Łukiewski oraz  przedstawiciele Nadleśnictwa Szubin.

Do II edycji Konkursu Wiedzy o Łowiectwie i Ochronie Przyrody przystąpiło 18 uczniów  szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu nakielskiego. Konkurs poprowadził Pan Mieczysław Komorski-koordynator na powiat nakielski Komisji Współpracy z Młodzieżą Szkolną przy Okręgowej Radzie Łowieckiej w Bydgoszczy. Uczestnicy zmagali się z zagadnieniami z zakresu gwary łowieckiej, biologii wybranych gatunków zwierzyny łownej, warstw lasu i ochrony środowiska.

W jury konkursu zasiedli: Przedstawiciel Nadleśnictwa Szubin Pan Dariusz Olszewski , Prezes Stowarzyszenia Ekologicznego Ziemi Nakielskiej OIKOS Pan Jarosław Ciepłuch oraz nauczycielka Pani Renata Toczko.

Finalistami konkursu w kategorii szkół podstawowych zostali:

I miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 w Nakle nad Notecią

Hubert Olszewski i Jakub Nowak

II miejsce: Szkoła Podstawowa w Mycielewie

 Sandra Stupek i Piotr Kaleta

III miejsce: Szkoła Podstawowa w Paterku

Laura Nowak i Andrzej Lemantowicz

Finalistami konkursu w kategorii szkół  gimnazjalnych  zostali:

I miejsce: Gimnazjum w Paterku

Marika Jarecka i Oliwia Kania

II miejsce : Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią

Aleksandra Ćwikła i Daniel Komorski

III miejsce: Gimnazjum w Samostrzelu

Julia Kozłowska i Emilia Tomyślak

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali wspaniałe nagrody ufundowane przez:

Starostę Powiatu Nakielskiego Pana Tomasza Miłowskiego, Stowarzyszenie Ekologiczne Ziemi Nakielskiej OIKOS, Koło Łowieckie „Noteć 113” w Nakle nad Notecią oraz Okręgową Radę Łowiecką w Bydgoszczy.

W czasie , gdy  uczestnicy konkursu  zmagali się z pytaniami konkursowymi, uczniowie klas 1- 3 Szkoły Podstawowej rozpoczęli wspólną zabawę ,która polegała na  układaniu kolorowych bukietów, malowaniu kamieni wraz z wychowawcami. Natomiast sprawnością fizyczną wykazali się rodzice , którzy brali udział w konkurencjach sportowych  ze swoimi dziećmi.

Dużym powodzeniem cieszył się taniec integracyjny i zabawa ruchowo - muzyczna dzieci i rodziców przygotowana przez panią Martę Trudzińską

W czasie przerw można  było obejrzeć pokaz filetowania karpia demonstrowany przez pana Jana Bagrowskiego, zjeść ciasto lub ziemniaka z twarogiem, skosztować zdrowych owoców i napić się naturalnego soku z jabłek.

Na koniec, ponieważ bardzo trudno było wyłonić zwycięzców wszystkie klasy młodsze  otrzymały pamiątkowe dyplomy i słodycze , które wręczyła pani Dyrektor Longina Kania. 

 Za pomoc w zorganizowaniu imprezy szczególne podziękowania organizatorzy pragną złożyć Państwu Irenie i Janowi Bagrowskim , Pani Marioli Grabowskiej , Annie Lemantowicz oraz rodzicom , uczniom, nauczycielom i pracownikom obsługi Zespołu Szkół im Jana Pawła II  w Paterku .

Zapraszamy za rok.

Przygotowanie i prowadzenie imprezy :Panie Mariola Cichocka , Anna Karolczak ,

   uczniowie kółka ekologiczno-łowieckiego , klasy 3aS   i  Samorządu Szkolnego .

 Rozgrywki sportowe  przygotowali nauczyciele wychowania fizycznego: Pani Anita  Kowalczuk, Pan Władysław Markowski, Pan Przemysław Jankowski

Tekst : Mariola Cichocka i Anna Karolczak

Zdjęcia: Mariola Cichocka, Zdzislaw Sell, Karolina Baczyńska

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      

   

       

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Copyrigcht © 2013 Nieoficjalna Strona Internetowa Paterka