^Back To Top

Partnerzy

nakło

Fundusz Sołecki wsi Paterek

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Fundusz Sołecki Wsi Paterek na 2015 rok.

 

 

 

 

Fundusz Sołecki Wsi Paterek na rok 2014

 

Fundusz Sołecki Wsi Paterek na 2013 rok

 

Paterek ,dnia 11.09.2012r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Nakło n. Notecią

Pan Sławomir Napierała

WNIOSEK

Na podstawie art.4 ust 1-4 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz.U .Nr.52,poz.420)oraz uchwały Nr.1 zebrania wiejskiego sołectwa Paterek z dnia 03.09.2012r. wnoszę o uwzględnienie w projekcie budżetu na rok 2013, realizacji przedsięwzięcia polegającego na;

  1. Wykonanie projektu na ul. 7-Lutego i ul. Spacerową.

2. Modernizacja kuchni WDK Paterek-zakup mebli kuchennych, zlewozmywaka i innych oraz modernizacja pomieszczeń socjalnych WDK Paterek-zakup materiałów do remontu i innych.

3. Modernizacja sal dydaktycznych Przedszkola w Paterku-zakup niezbędnych materiałów do malowania.

4. Upiększanie wsi poprzez dbanie o zieleń i skwerów- zakup paliwa, narzędzi do pielęgnacji i materiałów do drobnych napraw.

5. Organizowanie imprez integrujących mieszkańców wsi i gminy oraz kultywowanie tradycji;

- integracja młodzieży uzdolnionej muzycznie ,podczas przeglądu twórczości muzycznej

- zawody sportowe integrujące dzieci z okazji Dnia Dziecka

-festyn rodzinny z okazji zakończenia wakacji

- kultywowanie tradycji wiejskich dożynek

- kultywowanie tradycji wspólnej wigilii

Uzasadnieniem przyjęcia realizacji przedsięwzięcia jest; wykonanie w/w przedsięwzięć poprawi warunki życia mieszkańców sołectwa Paterek oraz przyczyni się do zwiększenia aktywności i zintegrowania.

Szacowane wydatki budżetu związane z realizacją przedsięwzięcia wyniosą 24078,90 zł i składają się z następujących pozycji;

1.Projekt na ul.7-Lutego i ul. Spacerową . 15000zł

2.Modernizacja kuchni WDK Paterek-zakup mebli kuchennych, 3400zł

zlewozmywaka i innych oraz modernizacja pomieszczeń socjalnych WDK Paterek –zakup

materiałów do remontu i innych.

3.Modernizacja sal dydaktycznych Przedszkola –zakup niezbędnych 2000zł

materiałów do remontu i innych.

4.Upiększanie wsi poprzez dbanie o zieleń i skwery- zakup paliwa 1200zł

narzędzi do pielęgnacji i materiałów do drobnych napraw.

5.Organizowanie imprez integrujących mieszkańców wsi i gminy oraz 2478,90zł

kultywowanie tradycji.

 

Sołtys wsi Paterek

Mariusz Malikowski

Copyright © 2013. Paterek  Rights Reserved.