^Do góry

Współczesny Paterek to miejscowość, w której mieszkańcy zamieszkują osiedle Jana Sobieskiego, tzw. Stary Paterek i prężnie rozwijające się budownictwo jednorodzinne. Mają do dyspozycji piękny kościół, Wiejski Dom Kultury, dużą halę sportową z widownią na 313 miejsc, ładny choć mało funkcjonalny i niedokończony budynek Zespołu Szkół im. Jana Pawła II, pięknie położone duże przedszkole, bibliotekę, przychodnię zdrowia „Medikus” oraz kilka sklepów spożywczych i budowlany. Wielu mieszkańców pracuje w miejscowych zakładach pracy takich jak: ZNTK Paterek, Prolab, Zakładach Przetwórstwa Drzewnego, ZUTECH, ROBAK, Polski Asfalt, W Paterku, na około 30 hektarach istnieje Strefa Przemysłowa, która jest priorytetem dla Gminy.


Paterek
Nieoficjalna Strona Internetowa
zdzislaw.sell@paterek.info.pl

Paterek

Partnerzy

nakło

Mieszkańcy podzielili Fundusz Sołecki na 2017 rok.

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

5 września w Sali Wiejskiego Domu Kultury w Paterku odbyło się zebranie wiejskie dotyczące podziału funduszu sołeckiego. Do podziału było 28 992,20zł. Zebranych

powitał sołtys wsi Mariusz Malikowski. Po zgłoszeniu i przegłosowaniu nowych propozycji podziałał funduszu sołeckiego wsi Paterek fundusz sołecki wygląda następująco:

                       Podziału Funduszu Sołeckiego na 2017 rok -28992.20zł

 1. Utwardzenie ulic w sołectwie Paterek-                                                        19 000zł;
 2. Zakup niezbędnych materiałów wyposażenia WDK Paterek-                           1500zł;

3.   Zakup niezbędnych materiałów do modernizacji WDK Paterek                        3 492,2zł;

4.  Zakup sprzętu sportowego dla młodzieży z sołectwa Paterek-                         1 500zł;

5.  Zakup niezbędnych materiałów do pielęgnacji terenów zielonych-                   2 000zł;

6.  Założenie nowego ogrodzenia i odnowienie figury przy ulicy Kcyńskiej-            1500zł.

     

Przyjęto również zadania do realizacji we wsi Paterek z budżetu gminy:

 1. Kontynuacja budowy kolejnego segmentu szkoły;
 2. Budowa ulicy Cichej;
 3. Odwodnienie ulicy Szubińskiej;
 4. Budowa drogi łączącej os. Sobieskiego z ulicą Leśną;
 5. Wykup gruntów na ulicy Kcyńskiej pod budowę chodnika;
 6. Budowa nowych punktów świetlnych na ulicy Malinowej, Jagodowej, Poziomkowej.

W zebraniu wzięła udział z-ca dyrektora Wydziału Inwestycji Kamila Radzka- Januszewska    Prosiła mieszkańców o wypełnienie ankiety dotyczącej jakości życia i problemów jakie napotykają mieszkańcy wsi Paterek i gminy Nakło.

O tym, że problemów nie brakuje można było się przekonać po uchwaleniu funduszu. Pytań było dużo, z odpowiedziami było różnie. Oto niektóre z nich:

 1. Brak lamp na ulicy Poziomkowej, Malinowej i Jagodowej;
 2. Brak wytyczonych ulic na ulicy Poziomkowej, Malinowej i Jagodowej, studzienki kanalizacyjne wystają do kolan ponad powierzchnię;
 3. Brak kanalizacji i krawężników na ulicy Szubińskiej powoduje po deszczach zalewanie posesji;
 4. Zły stan ulicy Cichej, Spokojnej  i brak drogi za „starą remizą”  uniemożliwia dogodny i bezpieczny dojazd do osiedla przy ulicy Szubińskiej;
 5. Pytanie o budowę  kanalizacji na ulicy Wyzwolenia;
 6. Brak numerów na domach;
 7. Za duża prędkość pojazdów, szczególnie ciężarowych, zagraża bezpieczeństwu na ulicy Szubińskiej(wydłużona droga hamowania na nowej nawierzchni) i Kcyńskiej;
 8. Pytanie o budowę nowego segmentu szkoły w Paterku i stan oświaty na „Zanoteciu”.

Wiele odpowiedzi na zadane pytania nie doczekało się odpowiedzi.

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Copyrigcht © 2013 Nieoficjalna Strona Internetowa Paterka