^Do góry

Współczesny Paterek to miejscowość, w której mieszkańcy zamieszkują osiedle Jana Sobieskiego, tzw. Stary Paterek i prężnie rozwijające się budownictwo jednorodzinne. Mają do dyspozycji piękny kościół, Wiejski Dom Kultury, dużą halę sportową z widownią na 313 miejsc, ładny choć mało funkcjonalny i niedokończony budynek Zespołu Szkół im. Jana Pawła II, pięknie położone duże przedszkole, bibliotekę, przychodnię zdrowia „Medikus” oraz kilka sklepów spożywczych i budowlany. Wielu mieszkańców pracuje w miejscowych zakładach pracy takich jak: ZNTK Paterek, Prolab, Zakładach Przetwórstwa Drzewnego, ZUTECH, ROBAK, Polski Asfalt, W Paterku, na około 30 hektarach istnieje Strefa Przemysłowa, która jest priorytetem dla Gminy.


Paterek
Nieoficjalna Strona Internetowa
zdzislaw.sell@paterek.info.pl

Paterek

Partnerzy

nakło

O Paterku

Ocena użytkowników:  / 1
SłabyŚwietny 

Współczesny Paterek to miejscowość, w której mieszkańcy zamieszkują osiedle Jana Sobieskiego, tzw. Stary Paterek i prężnie rozwijające się budownictwo jednorodzinne. Mają do dyspozycji piękny kościół, Wiejski Dom Kultury, dużą halę sportową z widownią na 313 miejsc, ładny choć mało funkcjonalny i niedokończony

budynek Zespołu Szkół im. Jana Pawła II, pięknie położone duże przedszkole, bibliotekę, przychodnię zdrowia „Medikus” oraz kilka sklepów spożywczych i budowlany. Wielu mieszkańców pracuje w miejscowych zakładach pracy takich jak: ZNTK Paterek, Prolab, Zakładach Przetwórstwa Drzewnego, ZUTECH, ROBAK, Polski Asfalt, W Paterku, na około 30 hektarach istnieje Strefa Przemysłowa, która jest priorytetem dla Gminy. Kolejne zakłady przenoszą swoje siedziby do Paterka - Makrum z Bydgoszczy, lub kupują ziemię w strefie przemysłowej. To kolejne miejsca pracy, których tak bardzo brakuje w naszej gminie. Największe problemy mieszkańców to brak kanalizacji i gazyfikacji oraz zły stan dróg gminnych.
Sołtysami w Paterku byli: Wiktor Tuszyński, Jan Ozdyk, Jan Woźny, Marian Mylcarek, Zdzisław Sell. Obecnie jest nim Mariusz Malikowski.
Przed ogniem i innymi klęskami chroni nas Ochotnicza Straż Pożarna, która powstała w 1925 roku. Jej założycielami byli: Wiktor Tuszyński, Czesław Ćwikła, Stanisław Grabarski, Franciszek Draheim, Stanisław Konieczny, Józef Sell, Obecnie OSP liczy 48 członków. Prezesem jest Tomasz Miłowski a naczelnikiem Benedykt Gonia. . Nasze panie spotykają się w Kole Gospodyń Wiejskich powstałym w 1947 roku. Założycielkami były panie: Wiktoria Barczykowska, Aniela Nowak, Wiktoria Rzeszótko i Marta Zamroczyńska. Obecnie przewodniczącą jest pani Maria Banach a koło liczy 34 członkinie.
Mieszkańcy swoje zainteresowania sportowe mogą rozwijać w LZS „Skra” Paterek, którego wieloletnim prezesem jest Janusz Dąbrowski. Klub liczy około 80 zawodników i działaczy. Młodzież może rozwijać swoje zainteresowania w dwóch sekcjach piłki nożnej i sekcji tenisa stołowego. W listopadzie 2012 roku klub będzie obchodzi
20 lecie jego reaktywowania.
Wśród wielu ludzi zasłużonych dla naszej miejscowości należy wymienić pana Zygmunta Przybylaka, wieloletniego sekretarza OSP i Pełnomocnika Gminy Nakło do Spraw Poszkodowanych przez III Rzeszę, ks. Jana Gniota i ks. Bogumiła Stachowiaka-budowniczych kościoła, pana Mariana Mylcarka- wieloletniego prezesa i naczelnika OSP, sołtysa wsi i radnego Gminy Nakło.

Copyrigcht © 2013 Nieoficjalna Strona Internetowa Paterka