^Back To Top

Partnerzy

nakło

Zarząd LZS Skry Paterek zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

                                                   

Zarząd LZS Skry Paterek zwołuje na dzień 14 marca 2014 roku Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Klubu. Walne zebranie odbędzie się w Wiejskim Domu Kultury w Paterku. Rozpoczęcie walnego o godz. 17.00
 
Porządek zebrania
1. Powitanie
2. Stwierdzenie obecności
3. Wybór przewodniczącego zebrania, sekretarza
4. Wybór komisji uchwał i wniosków
5 Sprawozdanie z działalności zarządu za 2013 rok
6. Sprawozdanie finansowe za 2013 rok
7. Sprawozdanie komisji rewizyjnej
8. przedstawienia planu pracy zarządu na 2014 rok
9. przedstawienie planu finansowego na 2014 roku
10. Dyskusja na sprawozdaniami
11. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium
12. Podjęcie uchwał
13. Wybory do władz Klubu 
14. Zakończenie zebrania

Zarząd Skry Paterek

Zarząd LZS Skry Paterek zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zarząd LZS Skry Paterek zwołuje na dzień 14 marca 2014 roku Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Klubu. Walne zebranie odbędzie się w Wiejskim Domu Kultury w Paterku. Rozpoczęcie walnego o godz. 17.00
Porządek zebrania
1. Powitanie
2. Stwierdzenie obecności
3. Wybór przewodniczącego zebrania, sekretarza
4. Wybór komisji uchwał i wniosków
5 Sprawozdanie z działalności zarządu za 2013 rok
6. Sprawozdanie finansowe za 2013 rok
7. Sprawozdanie komisji rewizyjnej
8. przedstawienia planu pracy zarządu na 2014 rok
9. przedstawienie planu finansowego na 2014 roku
10. Dyskusja na sprawozdaniami
11. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium
12. Podjęcie uchwał
13. Wybory do władz Klubu 
14. Zakończenie zebrania

Zarząd Skry Paterek

Copyright © 2013. Paterek  Rights Reserved.