^Do góry

Współczesny Paterek to miejscowość, w której mieszkańcy zamieszkują osiedle Jana Sobieskiego, tzw. Stary Paterek i prężnie rozwijające się budownictwo jednorodzinne. Mają do dyspozycji piękny kościół, Wiejski Dom Kultury, dużą halę sportową z widownią na 313 miejsc, ładny choć mało funkcjonalny i niedokończony budynek Zespołu Szkół im. Jana Pawła II, pięknie położone duże przedszkole, bibliotekę, przychodnię zdrowia „Medikus” oraz kilka sklepów spożywczych i budowlany. Wielu mieszkańców pracuje w miejscowych zakładach pracy takich jak: ZNTK Paterek, Prolab, Zakładach Przetwórstwa Drzewnego, ZUTECH, ROBAK, Polski Asfalt, W Paterku, na około 30 hektarach istnieje Strefa Przemysłowa, która jest priorytetem dla Gminy.


Paterek
Nieoficjalna Strona Internetowa
zdzislaw.sell@paterek.info.pl

Paterek

Partnerzy

nakło

Na dzisiejszej sesji Rady Miasta ... .

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

W dniu dzisiejszym 30 stycznia na sesji Rady Miasta podejmowana była jedna uchwała dotycząca Paterka. Dotyczyła przesunięć budżetowych. W dziale 801 "Oświata i Wychowanie" Rozdział 80104 "Przedszkola" w paragrafie 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" -zmniejszono o kwotę 10 000zł zadanie "Modernizacja budynku Przedszkola w Paterku" oraz zwiększono o kwotę 10 000zł z przeznaczeniem na:

a) kwota 5 000zł na zadanie "Budowa placu zabaw w Ślesinie"

b) kwota 5 000zł na zadanie "Budowa placu zabaw w Paterku"

Uzasadnieniem powyższej zmiany jest zabezpieczenie środków na przygotowanie dokumentacji placów zabaw w nawiązaniu do możliwości uzyskania dofinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Termin złożenia wniosków o przyznanie pomocy upływa 27 lutego 2014 roku.

Przypominamy, że w październiku 2013 roku pani dyrektor Przedszkola w Paterku była zmuszona zlikwidować plac zabaw, który nie posiadał atestów a tym samym nie spełniał warunków bezpieczeństwa. Przedszkole, do którego uczęszcza 117 dzieci pozostało bez blacu zabaw.

Trzymamy kciuki, aby udało się pozyskać dofinansowanie i aby tak potrzebny w tym miejscu plac zabaw powstał. Po korekcie budżetu Gmina na remont przedszkola w Paterku na 2014 rok zabezpieczyła środki finansowe w wysokości 140 000zł.

Copyrigcht © 2013 Nieoficjalna Strona Internetowa Paterka