^Do góry

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam pharetra, tellus sit amet congue vulputate, nisi erat iaculis nibh, vitae feugiat sapien ante eget mauris. Aenean sollicitudin imperdiet arcu, vitae dignissim est posuere id Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam pharetra, tellus sit amet congue vulputate, nisi erat iaculis nibh, vitae feugiat sapien ante eget mauris. Aenean sollicitudin imperdiet arcu, vitae dignissim est posuere


Paterek
Nieoficjalna Strona Internetowa
zdzislaw.sell@paterek.info.pl

PAterek

Partnerzy

nakło

WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "WESTALKA"

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Westalka” zawiadamia, że w dniu 30 maja 2016 r. o godz. 17.00 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Paterku przy ul. Kcyńskiej 6a odbędzie się Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Westalka” z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji:
a. Wnioskowej,
b. Skrutacyjnej,
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 r.
7. Przedstawienie wniosków z lustracji pełnej Spółdzielni za lata 2012-2014.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2015 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 r.
10.Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 r.
b. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2015 r.
c. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 r.
d. Podziału nadwyżki bilansowej za 2015 r.
11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.
12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań.
13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości działki położonej w Paterku na Osiedlu Batorego.
14.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów na VI Kongres Spółdzielczości.
15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie sieci kanalizacyjnej, sanitarnej i deszczowej na rzecz KPWiK sp.zo.o. w Nakle oraz sieci wodociągowej na rzecz KPWiK sp.zo.o. w Szubinie.
16.Wolne wnioski.
17.Przedstawienie i zatwierdzenie protokołu z Walnego Zgromadzenia.
Sprawozdania roczne oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad, od dnia 09.05.2016 r. zostaną wyłożone w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wichrowe Wzgórze 3 w Nakle nad Notecią. Członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się z tymi dokumentami.

Copyrigcht © 2013 Nieoficjalna Strona Internetowa