^Back To Top

Partnerzy

nakło

PSZOK w Rozwarzynie.

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

                                                    

PSZOK-Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rozwrzynie jest konsekwencją przyjętej przez Gminę Nakło nad Notecią polityki "śmieciowej", która obowiązuje od lipca 2013 roku. Gmina nie przekazała całości odbioru śmieci firmie zewnnętrznej, przez co ma kontrolę nad ilością odbieranych śmieci, a tym samym nad kosztami. Wyłoniona w przetargu firma ZUK Świecie odbiera tylko śmieci zmieszane i segregowane od mieszkańców i zawozi na punkt przeładunkowy, skąd są zabierane przez transport z Wawrzynek(transport gratis).Ponadto organizując PSZOK w Rozwarzynie, mini PSZOK-i w Paterku i Nakle udało się dać pracę mieszkancom. odzyskać i sprzedać wiele surowców wtórnych i uzyskać nakazane przez państwo wskaźniki odzyskiwania materiałów wtórnych. Już dzisiaj mamy wskaźniki z 2018 roku, przez co nie musimy płacić kar. Stacją przeładunkową i PSZOK-iem zarządza KPWIK Nakło. Spółka wybuduje jeszcze jedną halę z linią do segregacji śmieci.

Oprócz segregowania butelek typu PET, puszek aluminiowych, które łatwo można sprzedać, PSZOK musi przyjmować zużyte baterie, akumulatory, farby, lakiery, stare opony i sprzęt RTV. Niektóre z nich, takie jak np. sprzęt RTV też będzie demontowany i odzyskiwany cenny materiał. Nic nie może się zmarnować. Inne materiały będą musiały ulec utylizacji.

Copyright © 2013. Paterek  Rights Reserved.