^Do góry

Współczesny Paterek to miejscowość, w której mieszkańcy zamieszkują osiedle Jana Sobieskiego, tzw. Stary Paterek i prężnie rozwijające się budownictwo jednorodzinne. Mają do dyspozycji piękny kościół, Wiejski Dom Kultury, dużą halę sportową z widownią na 313 miejsc, ładny choć mało funkcjonalny i niedokończony budynek Zespołu Szkół im. Jana Pawła II, pięknie położone duże przedszkole, bibliotekę, przychodnię zdrowia „Medikus” oraz kilka sklepów spożywczych i budowlany. Wielu mieszkańców pracuje w miejscowych zakładach pracy takich jak: ZNTK Paterek, Prolab, Zakładach Przetwórstwa Drzewnego, ZUTECH, ROBAK, Polski Asfalt, W Paterku, na około 30 hektarach istnieje Strefa Przemysłowa, która jest priorytetem dla Gminy.


Paterek
Nieoficjalna Strona Internetowa
zdzislaw.sell@paterek.info.pl

Paterek

Partnerzy

nakło

Zebranie sprawozdawcze OSP Paterek za 2014 rok.

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

 

11 lutego 2015 r. w sali Wiejskiego Domu Kultury w Paterku odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Paterku. W jego przebiegu znalazły się wszystkie punkty charakterystyczne dla tego typu spotkania. Wcześniej delegacja OSP Paterek złożyła na miejscowym cmentarzu, pod pomnikiem poświęconym zmarłym strażakom, wiązankę kwiatów i zapaliła znicz. To ważny element rodzącej się tradycji przypominania zmarłych druhów właśnie w ważnych dniach dla naszej straży. W środowym spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście, których powitał prezes OSP Paterek druh Tomasz Miłowski. Wśród gości byli m.in: zastępca burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią pan Piotr Kalamon, komendant powiatowy PSP w Nakle st. bryg. Roman Kłos, sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nakle dh Mieczysław Jamnik, komendant gminny OSP w Nakle dh Krystian Płatek, prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Nakle dh Kazimierz Białczyk, dyrektor wydziału w UMiG w Nakle pani Magdalena Dankowska, a także druhowie seniorzy OSP Paterek. Jego uczestnikami byli też najmłodsi adepci strażackiego fachu z Paterka. Strażackie ślubowanie złożyło troje druhów: Liwia Grubich, Damian Mylcarek i Błażej Rogoziecki. Pamiątkowe grawertony otrzymali zwycięzcy wewnętrznego współzawodnictwa: druhowie Kamil Dudek, Paweł Sell i Dawid Wegner. Uhonorowano też Błażeja Rogozieckiego, Damiana Mylcarka i Łukasza Gonię za nieoceniony wkład w społeczna pracę na rzecz jednostki w 2014 r. Upominki odebrali też: największy „pechowiec” ubiegłego roku, druh Jarosław Lepper (reagował na alarmy, ale „nie mieścił się” w składzie wyjeżdżającego do zdarzenia zastępu), kronikarka Monika Dudek i naczelnik OSP Paterek druh Benedykt Gonia. Podziękowano też Danielowi Końcowi, zawodowemu strażakowi, ale również ochotnikowi z naszej jednostki, za szkolenie druhen i druhów. Bardzo dobrze przyjęta została informacja, że w bieżącym roku, przypomnijmy roku 90. rocznicy powstania OSP Paterek, nasza jednostka otrzyma nowy samochód bojowy. Komendant powiatowy PSP w Nakle Roman Kłos wykazał, że pod względem ilości wyjazdów do zdarzeń w 2014 r. jednostka OSP w Paterku zajęła III miejsce w skali całego powiatu nakielskiego.

Wnioski do planu pracy OSP w Paterku na 2015 rok:

1. Dalsze prace, rozmowy, spotkania dotyczące budowy nowej remizy dla OSP w Paterku. Uwarunkowania i ostateczny wybór miejsca budowy, analiza funkcjonalna nowego budynku (różnorodność funkcji), harmonogram działań, poszukiwanie elementów montażu finansowego, rozmowy z władzami samorządowymi, parlamentarzystami i przedstawicielami administracji rządowej, z PSP w Nakle i Toruniu, z właścicielami zakładów pracy w Paterku.

2. Konsekwentna realizacja PLANU DZIAŁAŃ dotyczącego obchodów 90.rocznicy utworzenia OSP w Paterku (2 maja 2015 r.).

3. Dalsze szkolenie druhen i druhów w zakresie umiejętności korzystania z poszczególnych elementów torby ratowniczej PSP R1 oraz nowych elementów wyposażenia.

4. Prowadzenie intensywnych działań w zakresie pozyskiwania dzieci i młodzieży do OSP Paterek oraz kontynuowanie szkolenia z już pozyskaną grupą. (wsparcie Zarządu, pozyskanie nowych środków zewnętrznych na działalność, wyposażenie, itp.).

5. Ciągłe, aktywne poszukiwanie możliwości pozyskania środków zewnętrznych (osp jako organizacja pozarządowa, firmy ubezpieczeniowe, itp.).

6. Podnoszenie sprawności fizycznej strażaków m.in. poprzez udział w zajęciach sportowych na sali gimnastycznej w Paterku, organizację 2 spływów kajakowych, rajdu rowerowego, wyjazdów na baseny.

7. Ochotnicza Straż Pożarna w Paterku w środowisku. Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi działającymi w Paterku oraz z radą sołecką, sołtysem, radnymi, jednostkami organizacyjnymi: Zespołem Szkół w Paterku, Wiejskim Domem Kultury w Paterku, z parafią. Udział w uroczystościach, obchodach rocznicowych, itp. (m.in. udział w Szkolnym Festynie Środowiskowym, pomoc przy organizacji koncertów i spotkań ).

8. Kształtowanie właściwych postaw i zachowań członków OSP Paterek.

9. Nawiązywanie współpracy z innymi jednostkami ochotniczych straży pożarnych.

Materiał: Zarząd OSP Paterek

 

 

Copyrigcht © 2013 Nieoficjalna Strona Internetowa Paterka