^Do góry

Współczesny Paterek to miejscowość, w której mieszkańcy zamieszkują osiedle Jana Sobieskiego, tzw. Stary Paterek i prężnie rozwijające się budownictwo jednorodzinne. Mają do dyspozycji piękny kościół, Wiejski Dom Kultury, dużą halę sportową z widownią na 313 miejsc, ładny choć mało funkcjonalny i niedokończony budynek Zespołu Szkół im. Jana Pawła II, pięknie położone duże przedszkole, bibliotekę, przychodnię zdrowia „Medikus” oraz kilka sklepów spożywczych i budowlany. Wielu mieszkańców pracuje w miejscowych zakładach pracy takich jak: ZNTK Paterek, Prolab, Zakładach Przetwórstwa Drzewnego, ZUTECH, ROBAK, Polski Asfalt, W Paterku, na około 30 hektarach istnieje Strefa Przemysłowa, która jest priorytetem dla Gminy.


Paterek
Nieoficjalna Strona Internetowa
zdzislaw.sell@paterek.info.pl

Paterek

Partnerzy

nakło

Zebranie Rady Rodziców w ZS im. Jana Pawła II.

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

 

Społeczna praca na rzecz szkoły. Podsumowanie kadencji Rady Rodziców Zespołu Szkół w Paterku.

W środę, 15 października 2014 r. odbyło się Zebranie Plenarne Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Paterku, na które zaproszone zostały wszystkie rady oddziałowe (trójki klasowe) oraz dyrekcja szkoły. Podczas spotkania przewodniczący Rady pan Tomasz Miłowski przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności w roku szkolnym 2013/2014. Podkreślił, iż Prezydium Rady starało się dysponować funduszami w sposób racjonalny, gospodarny i na tyle wszechstronny, by pieniądze trafiały do jak największej liczby uczniów. „Jako rodzice chcemy i musimy być obecni w szkole, służyć pomocą naszym dzieciom, wspierać je, pomagać nauczycielom i dyrekcji. W tym względzie mamy wielki potencjał i wielkie, często nieuświadamiane możliwości. Jesteśmy przekonani, że partnerska współpraca, wzajemny szacunek, szczere i rzeczowe rozmowy przyniosą jeszcze lepsze efekty i będą służyć najważniejszemu w szkole podmiotowi jakim są nasze dzieci” – powiedział Tomasz Miłowski. Pani skarbnik Sławomira Nowak omówiła wydatkowanie środków finansowych i stan budżetu Rady. Komisja Rewizyjna Rady Rodziców, po wcześniejszym zapoznaniu się z właściwymi dokumentami, nie stwierdziła nieprawidłowości w wydatkowaniu środków finansowych i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium za poprzedni rok szkolny. Wniosek przyjęto jednogłośnie.

W dalszej części zebrania przewodniczący Rady przedstawił przygotowaną przez niego prezentację multimedialną, obrazującą społeczną pracę i zaangażowanie rodziców w ciągu całej, zakończonej właśnie trzyletniej kadencji 2011-2014. Prezydium pracowało w składzie: Tomasz Miłowski – przewodniczący, Rafał Makowczyński – z-ca, Sławomira Nowak – skarbnik, Marzena Chrzanowska (Majewska) – sekretarz. Komisja Rewizyjna: Leszek Skowron – przewodniczący, Dagmara Chmielewska-Grzegorek i Ksenia Wronecka – członkowie. Pan Miłowski szczególną uwagę zwrócił na coroczne festyny środowiskowe jednoczące całą społeczność szkolną. Dzięki zebranym na nich cegiełkom zmieniamy otoczenie szkoły. Powstał urokliwy eko-plac ze ścieżką przyrodniczą (pomogliśmy zdobyć 25 000 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu), mamy pierwsze pieniądze na piękne, bezpieczne miejsce dla dzieci najmłodszych. Włączamy się w organizację w naszej szkole niezapomnianych koncertów filharmonicznych ( 3 w jednym roku, ponad 350 widzów na każdym) i festynów charytatywnych. Mocno walczyliśmy o dokończenie budowy szkoły. Pomimo zadeklarowanej, wielkiej pomocy ze strony Marszałka województwa, gmina Nakło jako organ prowadzący szkołę, z niezrozumiałych dla nas względów, nie podjęła tego zadania. W prezentacji pokazano również udział rodziców i ich przedstawicieli w uroczystościach szkolnych, w procesie ewaluacji szkoły, doboru ubezpieczyciela, starania o zagospodarowanie „białej szkoły” i inne. Podkreślono, że przez 4 ostatnie lata nie podwyższono składki na radę zdobywając pomoc z innych źródeł.

Następnie pan Tomasz Miłowski dziękując za dotychczasowe zaangażowanie i współpracę wręczył symboliczne upominki (pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu) i kwiaty członkom Prezydium RR i Komisji Rewizyjnej zakończonej kadencji oraz dyrekcji, paniom Longinie Kanii i Alinie Sławkowskiej, a także pani Annie Karolczak. Prosił też o przekazanie upominków paniom z sekretariatu szkoły pomagającym Radzie. Przekazał wyrazy szacunku i uznania za pracę na rzecz szkoły dla rodziców wszystkich uczniów i podziękował za współpracę całemu gronu nauczycielskiemu i pracownikom obsługi.

Pani dyrektor Longina Kania w zwięzły sposób omówiła sytuację organizacyjną szkoły i plany budżetowe. W imieniu wszystkich pracowników szkoły podziękowała za dobrą i efektywną współpracę.

W drugiej części zebrania odbyły się wybory organów regulaminowych Rady Rodziców Zespołu Szkół w Paterku na nową kadencję 2014-2017.

Oto ich wyniki:

Prezydium Rady Rodziców ZS w Paterku:

p. Tomasz Miłowski – przewodniczący,

p. Zdzisław Sell – z-ca przewodniczącego,

p. Marzena Majewska – sekretarz.

Postanowiono, że do końca listopada 2014 r. obowiązki skarbnika pełnić będzie nadal p.Sławomira Nowak.

Komisja Rewizyjna:

p. Ksenia Wronecka – przewodnicząca,

p. Dagmara Chmielewska-Grzegorek – członek,

p. Joanna Stróżyk-Ryczek – członek.

Materiał: Prezydium RR ZS w Paterku


 


  

 

Copyrigcht © 2013 Nieoficjalna Strona Internetowa Paterka