^Do góry

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam pharetra, tellus sit amet congue vulputate, nisi erat iaculis nibh, vitae feugiat sapien ante eget mauris. Aenean sollicitudin imperdiet arcu, vitae dignissim est posuere id Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam pharetra, tellus sit amet congue vulputate, nisi erat iaculis nibh, vitae feugiat sapien ante eget mauris. Aenean sollicitudin imperdiet arcu, vitae dignissim est posuere


Paterek
Nieoficjalna Strona Internetowa
zdzislaw.sell@paterek.info.pl

PAterek

Partnerzy

nakło

Zebranie Rady Rodziców w ZS im. Jana Pawła II.

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

 

Społeczna praca na rzecz szkoły. Podsumowanie kadencji Rady Rodziców Zespołu Szkół w Paterku.

W środę, 15 października 2014 r. odbyło się Zebranie Plenarne Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Paterku, na które zaproszone zostały wszystkie rady oddziałowe (trójki klasowe) oraz dyrekcja szkoły. Podczas spotkania przewodniczący Rady pan Tomasz Miłowski przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności w roku szkolnym 2013/2014. Podkreślił, iż Prezydium Rady starało się dysponować funduszami w sposób racjonalny, gospodarny i na tyle wszechstronny, by pieniądze trafiały do jak największej liczby uczniów. „Jako rodzice chcemy i musimy być obecni w szkole, służyć pomocą naszym dzieciom, wspierać je, pomagać nauczycielom i dyrekcji. W tym względzie mamy wielki potencjał i wielkie, często nieuświadamiane możliwości. Jesteśmy przekonani, że partnerska współpraca, wzajemny szacunek, szczere i rzeczowe rozmowy przyniosą jeszcze lepsze efekty i będą służyć najważniejszemu w szkole podmiotowi jakim są nasze dzieci” – powiedział Tomasz Miłowski. Pani skarbnik Sławomira Nowak omówiła wydatkowanie środków finansowych i stan budżetu Rady. Komisja Rewizyjna Rady Rodziców, po wcześniejszym zapoznaniu się z właściwymi dokumentami, nie stwierdziła nieprawidłowości w wydatkowaniu środków finansowych i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium za poprzedni rok szkolny. Wniosek przyjęto jednogłośnie.

W dalszej części zebrania przewodniczący Rady przedstawił przygotowaną przez niego prezentację multimedialną, obrazującą społeczną pracę i zaangażowanie rodziców w ciągu całej, zakończonej właśnie trzyletniej kadencji 2011-2014. Prezydium pracowało w składzie: Tomasz Miłowski – przewodniczący, Rafał Makowczyński – z-ca, Sławomira Nowak – skarbnik, Marzena Chrzanowska (Majewska) – sekretarz. Komisja Rewizyjna: Leszek Skowron – przewodniczący, Dagmara Chmielewska-Grzegorek i Ksenia Wronecka – członkowie. Pan Miłowski szczególną uwagę zwrócił na coroczne festyny środowiskowe jednoczące całą społeczność szkolną. Dzięki zebranym na nich cegiełkom zmieniamy otoczenie szkoły. Powstał urokliwy eko-plac ze ścieżką przyrodniczą (pomogliśmy zdobyć 25 000 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu), mamy pierwsze pieniądze na piękne, bezpieczne miejsce dla dzieci najmłodszych. Włączamy się w organizację w naszej szkole niezapomnianych koncertów filharmonicznych ( 3 w jednym roku, ponad 350 widzów na każdym) i festynów charytatywnych. Mocno walczyliśmy o dokończenie budowy szkoły. Pomimo zadeklarowanej, wielkiej pomocy ze strony Marszałka województwa, gmina Nakło jako organ prowadzący szkołę, z niezrozumiałych dla nas względów, nie podjęła tego zadania. W prezentacji pokazano również udział rodziców i ich przedstawicieli w uroczystościach szkolnych, w procesie ewaluacji szkoły, doboru ubezpieczyciela, starania o zagospodarowanie „białej szkoły” i inne. Podkreślono, że przez 4 ostatnie lata nie podwyższono składki na radę zdobywając pomoc z innych źródeł.

Następnie pan Tomasz Miłowski dziękując za dotychczasowe zaangażowanie i współpracę wręczył symboliczne upominki (pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu) i kwiaty członkom Prezydium RR i Komisji Rewizyjnej zakończonej kadencji oraz dyrekcji, paniom Longinie Kanii i Alinie Sławkowskiej, a także pani Annie Karolczak. Prosił też o przekazanie upominków paniom z sekretariatu szkoły pomagającym Radzie. Przekazał wyrazy szacunku i uznania za pracę na rzecz szkoły dla rodziców wszystkich uczniów i podziękował za współpracę całemu gronu nauczycielskiemu i pracownikom obsługi.

Pani dyrektor Longina Kania w zwięzły sposób omówiła sytuację organizacyjną szkoły i plany budżetowe. W imieniu wszystkich pracowników szkoły podziękowała za dobrą i efektywną współpracę.

W drugiej części zebrania odbyły się wybory organów regulaminowych Rady Rodziców Zespołu Szkół w Paterku na nową kadencję 2014-2017.

Oto ich wyniki:

Prezydium Rady Rodziców ZS w Paterku:

p. Tomasz Miłowski – przewodniczący,

p. Zdzisław Sell – z-ca przewodniczącego,

p. Marzena Majewska – sekretarz.

Postanowiono, że do końca listopada 2014 r. obowiązki skarbnika pełnić będzie nadal p.Sławomira Nowak.

Komisja Rewizyjna:

p. Ksenia Wronecka – przewodnicząca,

p. Dagmara Chmielewska-Grzegorek – członek,

p. Joanna Stróżyk-Ryczek – członek.

Materiał: Prezydium RR ZS w Paterku


 


  

 

Copyrigcht © 2013 Nieoficjalna Strona Internetowa