^Back To Top

Partnerzy

nakło

Do 15 września regulujemy zobowiązanie wobec Gminy.

Ocena użytkowników:  / 0

Przypominamy, że do 15 września należy uregulować zobowiązanie pieniężne (podatek od nieruchomości) w stosunku do gminy. Podatek można uregulować u sołtysa, w kasie gminy lub przelewem przez internet.

Copyright © 2013. Paterek  Rights Reserved.