^Do góry

Współczesny Paterek to miejscowość, w której mieszkańcy zamieszkują osiedle Jana Sobieskiego, tzw. Stary Paterek i prężnie rozwijające się budownictwo jednorodzinne. Mają do dyspozycji piękny kościół, Wiejski Dom Kultury, dużą halę sportową z widownią na 313 miejsc, ładny choć mało funkcjonalny i niedokończony budynek Zespołu Szkół im. Jana Pawła II, pięknie położone duże przedszkole, bibliotekę, przychodnię zdrowia „Medikus” oraz kilka sklepów spożywczych i budowlany. Wielu mieszkańców pracuje w miejscowych zakładach pracy takich jak: ZNTK Paterek, Prolab, Zakładach Przetwórstwa Drzewnego, ZUTECH, ROBAK, Polski Asfalt, W Paterku, na około 30 hektarach istnieje Strefa Przemysłowa, która jest priorytetem dla Gminy.


Paterek
Nieoficjalna Strona Internetowa
zdzislaw.sell@paterek.info.pl

Paterek

Partnerzy

nakło

Oświadczenie Tomasza Miłowskiego w sprawie budowy szkoły.

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 


Witam serdecznie. W załączeniu przesyłam oświadczenie w sprawie wypowiedzi Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nakle, p. Andrzeja Jedynaka dotyczącej SPOŁECZNYCH działań na rzecz budowy całego segmentu dydaktycznego Zespołu Szkół w Paterku (dzisiaj funkcjonuje 26 % budynku). Zabiegi o budowę szkoły rozpoczęliśmy w 1998 r. - uchwała Rady Miejskiej w Nakle, wniosek z 1999 r. podpisany przez prawie 800 dorosłych mieszkańców, COROCZNE, RÓWNIEŻ NA 2014 R. wnioski budżetowe i moje, i sołeckie, o
dokończenie budowy, wnioski Rady Rodziców ZS w Paterku przy opiniowaniu planu finansowego szkoły na kolejny rok budżetowy, 80-slajdowa prezentacja pokazująca starania o szkołę, badania demograficzne wskazujące na zasadność budowy, perspektywy rozbudowy Paterka (kilkaset potencjalnych działek pod budownictwo mieszkaniowe), starania o strefę przemysłową w Paterku, nauka w Wieszkach przy piecach kaflowych, dzieci dowożone wracające do domu po 17.00, wreszcie deklaracja Marszałka Piotra
Całbeckiego z 26 marca 2014 r. o pomocy sięgającej 70 % kosztów budowy (3,7 mln. zł.). Co jeszcze trzeba zrobić, by przekonać NIEPRZEKONANYCH, by współpraca i samorządowe myślenie zwyciężyły z tzw."polityką" ?  Pozdrawiam, Tomasz Miłowski.

Oświadczenie Tomasza Miłowskiego w związku z wypowiedzią przewodniczącego Rady Miejskiej w Nakle.

Podczas 43 sesji Rady Miejskiej w Nakle odbywającej się 24 kwietnia 2014 r. w dyskusji nad moim pismem dotyczącym możliwości dokończenia budowy segmentu dydaktycznego Zespołu Szkół w Paterku przewodniczący rady pan Andrzej Jedynak wypowiedział pod moim adresem słowa porażające, nieuprawnione i w mojej ocenie dyskredytujące go na tym stanowisku. Nie spodziewałem się, że samorządowiec z wieloletnim doświadczeniem może pozwolić sobie na taką niegodziwość, żenującą ignorancję i zwyczajne nadużycie. Statut gminy jednoznacznie precyzuje uprawnienia i obowiązki przewodniczącego rady. Jego zadaniem " jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady". Publiczna ocena mojego wniosku z barwnymi epitetami i porównaniami jest kompromitującym go wystąpieniem, w którym nie odnosi się do faktów, ale świadomie i prowokacyjnie uprawia politykę najniższych lotów.

A teraz kilka faktów.

Jako przewodniczący Rady Rodziców ZS w Paterku 1 kwietnia 2014 r. osobiście złożyłem w Urzędzie Miasta i Gminy w Nakle pismo adresowane do burmistrza Sławomira Napierały, przekazane również do wiadomości radnych i przewodniczącego rady, z dokładnym opisem wydarzeń z ostatnich miesięcy i dni. Wskazałem na pojawienie się wielkiej szansy na pozyskanie 3 700 000 zł. (70 % kosztów całkowitych) z województwa kujawsko-pomorskiego na szybkie dokończenie budowy szkoły w Paterku. Taką kwotę wstępnie zadeklarował pan Marszałek Piotr Całbecki podczas naszej rozmowy w Toruniu 26 marca br. (uczestniczył w niej również poseł na Sejm RP Zbigniew Sosnowski). Pokazany tam materiał (prezentacja 70 slajdów ukazujących historię 16 lat budowy szkoły w Paterku, trudne decyzje o racjonalizacji sieci szkolnej na Zanoteciu, demografię itp.) zrobił duże wrażenie.

Przypomnę, że w kwietniu ubiegłego roku podczas spotkania w szkole w Paterku burmistrz Sławomir Napierała stwierdził: "jeśli znajdziecie 80 % kosztów dokończenia budowy szkoły, to ja resztę wydobędę spod ziemi, nawet przy takim zaangażowaniu inwestycyjnym gminy". Szukaliśmy !

Pismo, o którym mowa, a także ową prezentację obrazującą historię budowy szkoły przesłałem na znajdujące się na oficjalnej stronie internetowej gminy Nakło nad Notecią adresy mailowe wszystkich radnych Rady Miejskiej w Nakle i burmistrza.

Po 2 tygodniach bez żadnego odzewu poprosiłem telefonicznie przewodniczącego Andrzeja Jedynaka, w dniu jego dyżuru, o spotkanie, by porozmawiać o faktach dotyczących budowy szkoły w Paterku i konieczności szybkiego działania. Ostatecznie nie doszło do niego, gdyż pan Jedynak musiał wcześniej wyjechać z urzędu. Kilka dni przed sesją poprosiłem biuro rady o przekazanie mojego pisma - przypomnę opisującego i wyjaśniającego sprawę szans na dokończenie budowy szkoły - wszystkim radnym.

Odnosząc się do konkretnych słów przewodniczącego wypowiedzianych pod moim adresem podczas sesji stwierdzam:

  • Moja aktywność w sprawie budowy szkoły w Paterku to nie "kampania przedwyborcza i mydlenie oczu ludziom" jak powiedział pan Andrzej Jedynak, ale corocznie składane od 15 lat wnioski budżetowe uwzględniające uargumentowaną konieczność budowy całej szkoły w Paterku. Uważam, że przewodniczący rady, jak każdy inny radny, powinien mieć choćby elementarną wiedzę na temat zgłaszanych potrzeb i oczekiwań mieszkańców.

  • Dodatkowe konkursy w ramach RPO WK-P 2007-2013 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego może ogłaszać dzięki dodatkowym środkom, które województwo otrzymało za sprawne wdrażanie programu z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju - gdy się to wie należy każdą dostępną drogą o nie zabiegać, tym bardziej, że nie jest wykonana Uchwała Rady Miejskiej z 19 lipca 2000 r. zmieniająca uchwałę z 1998 r. w sprawie "budowy gimnazjum z salą gimnastyczną i szkołą podstawową w Paterku". Termin jej realizacji V. 1999 - VIII. 2003 r. I tu widzę miejsce na odpowiedzialne działanie przewodniczącego rady. Stwierdzenie, że " pokazuję środki, których nie ma " świadczy o niewiedzy i pochopnym wydawaniu sądów bez wnikliwej analizy i powierzchownym rozpoznaniu tematu.

  • Już 30 marca 2014 - mając świadomość uciekającego czasu, jako przewodniczący Rady Rodziców ZS w Paterku poprosiłem na spotkanie do szkoły w Paterku prezydium rady, radnych z Paterka i Janowa oraz sołtysów, gdzie w obecności dyrekcji zapoznałem ich z prezentacją i szansą pozyskania środków zewnętrznych. Wspomniałem też o telefonicznej rozmowie z burmistrzem Sławomirem Napierałą. W protokole określiliśmy, że następnego dnia spotkamy się w urzędzie z zastępcą burmistrza. Przewodniczący Rady Miejskiej w Nakle nie ma żadnych prerogatyw, by zakazywać organizowania spotkań mieszkańcom gminy.

  • Stwierdzenia typu "ostrzegałem go, że jeżeli się nie uspokoi...to upublicznię wszystko, bo jest to bulwersujące... " są kuriozalne i kompromitują przewodniczącego Andrzeja Jedynaka. Tak, liczyłem m.in. na jego udział w dyskusji, zabiegałem o spotkanie, wysłałem też 2 pisma do Zarządu Powiatu w Nakle o pomoc dla gminy, która pozwoliłaby alokować jej środki własne na budowę szkoły w Paterku.

  • Mogę się tylko domyślać, że pan Andrzej Jedynak mówiąc o zasypywaniu przeze mnie urzędu następnymi pismami, z jak to określił "księgi bajek", miał na myśli bardzo ważny dla naszej społeczności, podpisany przez radnych, sołtysa i Radę Sołecką wniosek o nadanie nazwy "Rondo Powstańców Wielkopolskich w Paterku" skrzyżowaniu dróg wojewódzkich w naszej miejscowości. Został on przygotowany pod dyktando Uchwały Nr XXIX/558/2013 Rady Miejskiej w Nakle z 28 lutego 2013 r. podpisanej przez przewodniczącego Andrzeja Jedynaka. O co więc chodzi tym razem?

Byłem i ciągle jestem przekonany, że przy pełnej mobilizacji, dobrej woli, współpracy między samorządami i zrozumieniu oczekiwań kilku tysięcy mieszkańców, rodziców uczniów z Paterka, Wieszek, Janowa, Rozwarzyna i Polichna, jest szansa, by wspólnie, w niezwykły sposób radykalnie przyspieszyć budowę całego segmentu dydaktycznego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Paterku.

Jeśli społeczna i obywatelska aktywność mieszkańców jest dla pana Andrzeja Jedynaka problemem, to znaczy, że nie rozumie on podstawowych idei samorządu jako wspólnoty.

W przypadku powtórzenia przez przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja Jedynaka podobnej retoryki wobec mojej osoby i jawnego naruszenia moich dóbr osobistych skorzystam ze swoich praw i będę ich dochodził na drodze sądowej.

Tomasz Miłowski

Przewodniczący Rady Rodziców ZS w Paterku

Radny Rady Powiatu Nakielskiego

Copyrigcht © 2013 Nieoficjalna Strona Internetowa Paterka