^Do góry

Współczesny Paterek to miejscowość, w której mieszkańcy zamieszkują osiedle Jana Sobieskiego, tzw. Stary Paterek i prężnie rozwijające się budownictwo jednorodzinne. Mają do dyspozycji piękny kościół, Wiejski Dom Kultury, dużą halę sportową z widownią na 313 miejsc, ładny choć mało funkcjonalny i niedokończony budynek Zespołu Szkół im. Jana Pawła II, pięknie położone duże przedszkole, bibliotekę, przychodnię zdrowia „Medikus” oraz kilka sklepów spożywczych i budowlany. Wielu mieszkańców pracuje w miejscowych zakładach pracy takich jak: ZNTK Paterek, Prolab, Zakładach Przetwórstwa Drzewnego, ZUTECH, ROBAK, Polski Asfalt, W Paterku, na około 30 hektarach istnieje Strefa Przemysłowa, która jest priorytetem dla Gminy.


Paterek
Nieoficjalna Strona Internetowa
zdzislaw.sell@paterek.info.pl

Paterek

Partnerzy

nakło

Paterek w planach budzetowych Gminy w 2014 roku

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Dla budzetu Gminy Nakło rok 2014 będzie trudny i zdeterminowany wydatkami na budowę obwodnicy Nakła Południe-Północ i zabezpieczeniem srodków finansowych na budowę Parku Przemysłowego w Paterku. Wymagana będzie duża dyscyplina budżetowa. Co to oznacza dla Paterka? Wiele zadań zgłaszanych przez  mieszkańców nie będzie realizowanych. Największą inwestycją realizowaną w Paterku będzie Park Przemysłowy. Aby z zewnątrz pozyskać środki  finansowe w wysokości około 17mln zł, w swoim budżecie gmina  zabezpieczyła około 3mln zł.

Inwestycje, które będą realizowane w Paterku z budżetu gminy i funduszu sołeckiego to:

--Przebudowa ulicy Spacerowej-etap I  kwota 197 125 zł  termin wydatkowania 30.06.2014

  Umowa Nr ZP.24.2013 z dnia 05.12.2013r.

--Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Spacerowej  kwota 45 000 zł  termin wydatkowania

  30.06.2014  Umowa z dnia 19.12.2013r.

--Przebudowa ulicy 7-go Lutego-etap I  kwota 16 000 zł   termin wydatkowania 30.06.2014

  Umowa Nr WI/88/2013 z dnia 18.12.2013r.

--Budowa drogi dojazdowej z ulicy Leśnej do Osiedla Sobieskiego  kwota 75 000zł termin    

  wydatkowania 30.06.2014r.   Umowa z dnia 30.12.2013

--Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego

  pomiędzy ulicami Szubińską i Łakową  kwota  10 000 zł  termin wydatkowania 30.06.2014

  Umowa Nr PI/5/2013 z dnia29.03.2013r.

--Opracowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu Parku Przemysłowego w Paterku

  kwota  14 000 zł  termin wydatkowania  30.06.2014  Umowa dzierżawy z dnia 26.09.2013.,

  zlecenie z dnia 15.05.2013r.

--Przygotowanie terenu pod budowę Parku Przemysłowego w Paterku-odlesienie i odrolnienie

  terenu  kwota  19 000 zł   termin wydatkowania  30.06.2014 Decyzja Nr 48/LN/13 z dnia

  18.10.13r.

--Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu

  dzielnicy przemysłowej w Paterku  kwota  4 000 zł  termin wydatkowania  30.06.2014

  Umowa Nr PI/7/2013 z dnia 14.03.2013

--Opracowanie dokumentacji technicznej oietlenia w ulicach Spokojnej, Cichej i Łąkowej -8 500 zł

--Budowa chodnika z dwiema zatoczkami autobusowymi na ulicy Szubińskiej od cmentarza do

  drogi do Janowa kwota 160 000 zł

--Wykup wierzytelności w związku z budową Zespołu Szkół w Paterku - kwota 408 000 zł.

--Modernizacja Przedszkola w Paterku- kwota 150 000 zł.

--Połączenie ulicy Spacerowej z ulicą Wyzwolenia- 50 500zł(realizacja do końca roku).

--Nadnotecki Park Przemysłowy-16 375 724zł(dotacja z Urzędu Marszałkowskiego)

   2 200 000zł środki własne Gminy.

Copyrigcht © 2013 Nieoficjalna Strona Internetowa Paterka