Wyjątkowe Zebranie Sprawozdawcze LZS "SKRA" Paterek.

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

20 marca 2015 roku w sali WDK Paterek odbyło się zebranie sprawozdawcze LZS "SKRA" Paterek. Oprócz członków klubu na zebranie przybyli zaproszeni goście w osobach: starosty nakielskiego Tomasza Miłowskiego, burmistrza miasta i gminy Nakło Sławomira Napierały, i radnych

gminnych: Aleksandry Koniecznej i Mariusza Malikowskiego. Po otwarciu zebrania i przywitaniu obecnych przez Prezesa Janusza Dąbrowskiego, wybrano przewodniczącego zebrania, którym został zastępca Prezesa Radosław Hyży. Prezes LZS "Skry" Paterek Janusz Dąbrowski odczytał sprawozdanie z działalności klubu za rok 2014. Zostało ono przyjęte jednogłośnie. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Janusz Dyba zdał sprawozdanie z prac komisji rewizyjnej. Przyjęto parę uchwał w celu sprawnego funkcjonowania klubu w 2015 roku. I na tym można by zakończyć sprawozdanie z zebrania, gdyby nie to, że Janusz Dąbrowski i Tadeusz Michalik złożyli rezygnacje z pełnionych funkcji. Wyrazili jednocześnie gotowość pozostania w zarządzie klubu. Obecni na zebraniu wyrazili zgodę, aby Janusz Dąbrowski i Tadeusz Michalik zostali członkami zarządu, natomiast prezesem LZS "SKRA" Paterek został  Artur Czechowicz, a jego zastępcą Radosław Hyży. Zaznaczyć tu trzeba, że Janusz Dąbrowski pełnił funkcję prezesa ponad 22 lata. Tyle samo lat jego zastępcą był Tadeusz Michalik. Obecni podziękowali im za wiele lat kierowania klubem, a nowemu prezesowi i jego zastępcy wielu sukcesów. Wszyscy podkreśali fakt, że Janusz Dąbrowski i Tadeusz Michalik sami zrezygnowali z funkcji na rzecz młodszych działaczy, pragnąc jednocześnie dalej służyć im pomocą i doświadczeniem. Prezydium zarządu LZS "SKRA" Paterek składa się obecnie z: Prezes Artur Czechowicz, z-ca Radosław Hyży, sekretarz Maciej Łuczak i skarbnik Mirosław Bladzich. Pozostali członkowie zarządu klubu to: Janusz Dąbrowski, Tadeusz Michalik, Zbigniew Jankowski,  Andrzej Swiniarski i Mieczysław Hyży. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:  Przewodniczący Janusz Dyba i Kazimierz Dembiński.

Wierzymy, że pod nowym przewodnictwem LZS "SKRA" Paterek będzie dalej się rozwijał, przyciągał młodzierz i odnosił sukcesy.

 

Sprawozdanie z działalności klubu za 2014 rok.