^Do góry

Współczesny Paterek to miejscowość, w której mieszkańcy zamieszkują osiedle Jana Sobieskiego, tzw. Stary Paterek i prężnie rozwijające się budownictwo jednorodzinne. Mają do dyspozycji piękny kościół, Wiejski Dom Kultury, dużą halę sportową z widownią na 313 miejsc, ładny choć mało funkcjonalny i niedokończony budynek Zespołu Szkół im. Jana Pawła II, pięknie położone duże przedszkole, bibliotekę, przychodnię zdrowia „Medikus” oraz kilka sklepów spożywczych i budowlany. Wielu mieszkańców pracuje w miejscowych zakładach pracy takich jak: ZNTK Paterek, Prolab, Zakładach Przetwórstwa Drzewnego, ZUTECH, ROBAK, Polski Asfalt, W Paterku, na około 30 hektarach istnieje Strefa Przemysłowa, która jest priorytetem dla Gminy.


Paterek
Nieoficjalna Strona Internetowa
zdzislaw.sell@paterek.info.pl

Paterek

Partnerzy

nakło

Mieszkańcy podzielili fundusz sołecki na 2016 rok.

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

14 września w WDK Paterek odbyło się jedno z najważniejszych zebrań wiejskich - podział funduszu sołeckiego. Jak co roku frekfencja była znikoma. Honor uratowali strażacy z OSP

Paterek i lustra na ścianie, które podwoiły liczbę mieszkańców. Zebranie to jest o tyle ważne, że decyduje o podziale pieniędzy. Wcześniej odbyło się zebranie sołtysa i rady sołeckiej z organizacjami społecznymi, gdzie wstępnie podzielono fundusz. Jednak to mieszkańcy na zebraniu mogą nie zgodzić się z propozycjami i poddać pod głosowanie swoje propozycje. Jeśli nie uczestniczą w życiu wsi, nie powinni mieć pretensji do podziału pieniędzy. W zebraniu uczestniczyli: Sołtys Wsi Paterek Mariusz Malikowski, Radna RM Aleksandra Konieczna i Starosta Nakielski Tomasz Miłowski.

W tym roku do podziału było 26 656,47zł. Po dyskusjach podział pieniędzy wyglądał następująco:

- remont dróg na terenie sołectwa (odwodnienie ul. Szubińskiej, łąkowej itp - 15.000 zł

- doposażenie Wiejskiego Domu Kultury (zakup chłodziarki, pokrywy namiotu oraz naprawa ławek i stolików, zakup fantomu) - 6.000 zł

- wykonanie tablic informacyjnych - 2.600 zł

- zakup niezbędnych materiałów do pielęgnacji zieleni - 1.500 zł

- zakup strojów sportowych dla młodzieży z sołectwa Paterek - 1.500 zł.

Zaznaczyć tu trzeba, że na tej liście nie znalazły się pieniądze na integrację społeczeństwa. Gmina „postanowiła” przeznaczyć dodatkowe pieniądze w kwocie 2656,47zł w tym na usługi 1100zł. na integrację.(na zdjęciu) W funduszu sołeckim znalazły się tylko te zadania, które są zadaniami Gminy. W ten sposób Gmina będzie chciała część pieniędzy wydanych na fundusz odzyskać z budżetu państwa.

Po dyskusjach fundusz sołecki przegłosowano jednomyślnie.

Poznaliśmy również zadania jakie Sołtys i Rada Sołecka zgłosiła Gminie do realizacji na 2016 rok. Są to zazwyczaj „pobożne życzenia” zgłaszane co roku.

- kontynuację budowy kolejnego segmentu szkoły w Paterku

- zabezpieczenie niezbędnych środków na budowę ul. 7 Lutego

- kontynuacja budowy nowych punktów świetlnych na ul. Spokojnej, Łąkowej i Cichej

- budowa drogi wjazdowej łączącej ul. Szubińską z osiedlem domków jednorodzinnych

- kontynuowanie budowy kanalizacji

- budowa drogi łączącej oś. J. Sobieskiego z ul. Leśną

- uregulowanie spraw własnościowych i opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej od wiaty przystankowej na ul. Kcyńskiej do skrzyżowania z ul Przemysłową w Paterku.

W czasie dyskusji poruszono między innymi:

-budowę nawierzchni na ulicy 7-go Lutego,

- zainstalowanie lamp oświetleniowych przy ul. Wyzwolenia w Paterku od wiaduktu do Rozważyna,

-doświetlenie ulicy Leśnej do ulicy Przemysłowej,

-zagospodarowanie terenu po byłym boisku sportowym  z przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne,

-gazyfikację wsi,

-kanalizowanie wsi,

-zakup samochodu bojowego dla OSP Paterek,

-zadania, które zostały zgłoszone do realizacji do Gminy na 2016 rok.

   

   

   

   

   

   

 

Copyrigcht © 2013 Nieoficjalna Strona Internetowa Paterka