^Do góry

Współczesny Paterek to miejscowość, w której mieszkańcy zamieszkują osiedle Jana Sobieskiego, tzw. Stary Paterek i prężnie rozwijające się budownictwo jednorodzinne. Mają do dyspozycji piękny kościół, Wiejski Dom Kultury, dużą halę sportową z widownią na 313 miejsc, ładny choć mało funkcjonalny i niedokończony budynek Zespołu Szkół im. Jana Pawła II, pięknie położone duże przedszkole, bibliotekę, przychodnię zdrowia „Medikus” oraz kilka sklepów spożywczych i budowlany. Wielu mieszkańców pracuje w miejscowych zakładach pracy takich jak: ZNTK Paterek, Prolab, Zakładach Przetwórstwa Drzewnego, ZUTECH, ROBAK, Polski Asfalt, W Paterku, na około 30 hektarach istnieje Strefa Przemysłowa, która jest priorytetem dla Gminy.


Paterek
Nieoficjalna Strona Internetowa
zdzislaw.sell@paterek.info.pl

Paterek

Partnerzy

nakło

List otwarty do Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Sławomira Napierały

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Nakło nad Notecią, 7 lipca 2014 r.

Tomasz Miłowski

Radny Rady

Powiatu Nakielskiego

List otwarty do Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Sławomira Napierały

Na przykładzie sprawy rozbudowy szkoły w Paterku widać, że w naszym lokalnym samorządzie dzieją się rzeczy niedobre, których nie można akceptować. A czy można je naprawić?

Przypomnę fakt dla całej sprawy zasadniczy. To w kwietniu ubiegłego roku nikt inny tylko pan panie Burmistrzu podczas spotkania z reprezentacją Rady Rodziców ZS w Paterku zapewniał, że w przypadku znalezienia zewnętrznych źródeł finansowania budowy szkoły na poziomie 80%, pomimo poważnego zaangażowania inwestycyjnego gminy, podejmie nadzwyczajne kroki celem znalezienia pozostałej części środków finansowych. To pan zapalił zielone światło do działania. Dla mnie jako samorządowca komunikat był zrozumiały. Trzeba zrobić wszystko, wykorzystać wszystkie możliwości i ścieżki, bo jest szansa na rozwiązanie problemu, który dotyczy setek czy nawet tysięcy mieszkańców.

W tym czasie pojawiły się nowe, sprzyjające okoliczności: dodatkowe środki w Regionalnym Programie Operacyjnym, nagroda za jego dobrą realizację oraz korzystniejsze dla beneficjentów wsparcie projektów.

26 marca 2014 r. doszło do mojego spotkania z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego panem Piotrem Całbeckim, w obecności Posła Zbigniewa Sosnowskiego. Pokazana została i omówiona prezentacja dotycząca 16 letniej historii budowy szkoły w Paterku. Na doświadczonym samorządowcu nie mogła nie zrobić wrażenia. Efektem tego była poważna deklaracja pana Marszałka o możliwości dofinansowania inwestycji kwotą nie przekraczającą 70 % poprzetargowych kosztów budowy.

Od zgłoszenia przeze mnie możliwości pozyskania dużego wsparcia finansowego na dokończenie budowy szkoły - rozmowa telefoniczna z panem – 28.03.2014, od przedstawienia sytuacji na piśmie z dnia 1.04.2014, od prośby i apelu o szybkie działanie minął.... kwartał. 3 miesiące, które być może były kluczowymi z punktu widzenia szans na realizację inwestycji przy bardzo poważnym wsparciu środkami unijnymi. W całym tym okresie uzyskałem tylko i wyłącznie jednozdaniową informację z gminy, że trwa analiza wniosku. Nic więcej! Jako radny powiatowy prosiłem też o pomoc finansową Zarząd Powiatu Nakielskiego. Ten w sprawie budowy szkoły w Paterku wystosował do pana dwa pisma, na które do dzisiaj nie przesłano żadnej odpowiedzi. Takie postępowanie, to nieuprawnione lekceważenie wniosku, wieloletnich oczekiwań mieszkańców i podstawowych reguł funkcjonowania samorządu jako wspólnoty. To też niestety podstawa do doszukiwania się pozamerytorycznych argumentów na nie.

Podczas dwóch kolejnych sesji Rady Miejskiej w Nakle, w kwietniu i maju pan i pana zastępca odpowiadając na zapytania radnych z Paterka odnośnie możliwości szybkiej budowy szkoły wskazywaliście niezmiennie, że czekacie na rozmowę z Marszałkiem województwa dotyczącą deklarowanej pomocy. Na sesji czerwcowej stwierdził pan, że w tej sprawie na pana biurku dotąd nie pojawił się żaden dokument - rodzaj promesy ze strony województwa.

To niewiarygodne i irytujące tłumaczenie. Jaka oficjalna informacja miała dotrzeć do gminy? Przecież wiadomo, że środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego muszą przejść drogę postępowania konkursowego. Konkurs ten miał mieć jednak ściśle określoną specyfikację istotnych warunków zamówienia. I oczywiste jest, że nikt do burmistrza w tej sprawie nie mógł i nie może przysyłać żadnych pism. Miało być dokładnie odwrotnie. To gmina miała przesłać do Zarządu Województwa tzw. fiszkę projektową opisującą wstępnie zadanie i określającą oczekiwaną pomoc. Tak się jednak nie stało.

Cały czas jestem przekonany, że wspólne działanie samorządowców, z gminy, powiatu i województwa, pomoc parlamentarzystów, konstruktywne rozmowy o uwarunkowaniach i kosztach budowy obwodnicy w Nakle oraz o potencjale i potrzebach miejscowości w kontekście tworzenia parku przemysłowego, a także dotychczasowa przychylność pana Marszałka, mogłyby przekonać Zarząd Województwa do zastosowania nawet maksymalnego, 85 % wsparcia finansowego przy budowie szkoły w Paterku (tak jest aktualnie np. w przypadku ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim czy przy wspieraniu szkół rolniczych w regionie). Potrzeba jednak więcej uczciwej rozmowy, dobrej woli i zrozumienia.

Bo jak przyjmować wypowiedź skarbnika gminy, który podczas kwietniowej sesji stwierdza autorytatywnie, że nie widzi możliwości finansowego wsparcia budowy szkoły w Paterku, po czym w czerwcu sygnuje uchwałę o emisji obligacji do kwoty 13 200 000 zł?

Panie Burmistrzu. Dlaczego nie zorganizował pan żadnego oficjalnego spotkania dotyczącego kwestii dokończenia budowy szkoły w Paterku?

W zebraniu przygotowanym w tej sprawie przez rodziców w Paterku w dniu 24 czerwca br. uczestniczyło 9 z 21 radnych. Mieliśmy rozmawiać o perspektywach i możliwościach budowy szkoły. Pana reprezentował dyrektor ZOOR w Nakle, który zastrzegł od razu, że nie jest upoważniony do przekazania żadnej opinii. Wszyscy, bądź prawie wszyscy radni obecni na spotkaniu zadeklarowali swoje poparcie dla budowy szkoły. Część z nich podkreślała, że to nie jest czas dla tej inwestycji, wpisując się niejako w oficjalną interpretację faktów. Jestem przekonany, że pozytywna dla sprawy zmiana pańskiego stanowiska zmieniłaby też ich poglądy.

A dlaczego jest to takie ważne?

Otóż w nowym okresie programowania 2014- 2020 nie będzie środków unijnych na budowę infrastruktury oświatowej. Ewentualna obietnica budowy szkoły w latach 2017-18 r. to zgoda na wydanie z budżetu gminy Nakło kwoty ok. 7 000 000 zł. podczas gdy dzisiaj, tak potrzebną i ważną inwestycję można było zrealizować szybko przy zaangażowaniu ok. 1 500 000 zł. (a może jeszcze mniej przy potencjalnym wsparciu z powiatu).

Aktualnie ze względu na uciekający czas sytuacja jest bardzo trudna, ale może nie beznadziejna. Czy pomimo straty 3 miesięcy można jeszcze coś zrobić? Wszystko zależy od nastawienia i dobrej woli pana i radnych Rady Miejskiej w Nakle. Może warto spróbować?

Najbardziej optymistyczny scenariusz mógłby wyglądać następująco: lipiec - pilne spotkanie z Marszałkiem województwa w celu potwierdzenia aktualności warunków złożonej w marcu deklaracji ; upoważnienie od Rady Miejskiej w Nakle (zmiany w budżecie); przełom lipca i sierpnia - ogłoszenie konkursu przez Zarząd Województwa; wrzesień - ogłoszenie przetargu (w specyfikacji precyzyjnie określony wymóg czasowy zakończenia inwestycji); październik 2014 – rozpoczęcie budowy szkoły; wrzesień 2015 – zakończenie budowy; ostatni kwartał 2015 r. – rozliczenie inwestycji (terminy wg informacji uzyskanych w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, kwalifikowalność wydatków- do końca września ).

Tomasz Miłowski

Copyrigcht © 2013 Nieoficjalna Strona Internetowa Paterka