"Żywe Obrazy" w ZSP w Paterku sposobem na nudę.

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

„Żywy obraz to rekonstrukcja dzieła malarstwa lub rzeźby, tworzona przy udziale ludzi, przedstawiających postawą, ubiorem, mimiką daną scenę.”

Konkurs polega na wybraniu obrazu - portretu lub sceny spośród dzieł wielkich mistrzówpolskich i zagranicznych, a następnie jego jak najwierniejszemu odwzorowaniu w postaci  „żywego obrazu” i sfotografowaniu siebie. Tym razem może to być zarówno portret jak i scena złożona z kilku osób. Rodzina, grupa osób biorąca udział w konkursie, ma za zadanie wykonać fotografię odtwarzającą jedno z wybranych dzieł wielkich mistrzów malarstwa (kopię). Tematem obrazu może być scena rodzajowa, czyli związana z życiem codziennym, obyczajami, obrzędami, pracą, wypoczynkiem i zabawą. Prezentacja powinna bardzo dokładnie przypominać obraz wybranego malarza. Wszystkie elementy obrazu powinny być dobrane i komponowane bez użycia programów komputerowych.

 1. Organizator konkursu: Anna Karolczak, Anna Lemantowicz
 2. Cel i przedmiot konkursu:
 • szukanie różnych sposobów na nudę oraz na wspólne spędzanie czasu z domownikami,
 • zacieśnianie więzi rodzinnych,
 • wspólna zabawa i humor,
 • prezentacja i popularyzacja twórczości dziecięcej i młodzieżowej,
 • wzbogacanie form pracy z uczniem zdolnym,
 • poszukiwanie nowych środków wyrazu,
 • rozwijanie kreatywności,
 • rozwijanie wrażliwości na sztukę,
 • rozwijanie zainteresowań historią sztuki, poznanie różnych dzieł malarskich.

3. Warunki uczestnictwa: konkurs adresowany jest do wszystkich chętnych rodziców, uczniów, pracowników szkoły, włodarzy,  mieszkańców Paterka i okolic.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę - fotografię reprodukcji kopiowanego dzieła oraz fotografię „żywego obrazu”.

4. Forma prezentacji pracy konkursowej:

 • każde ze zdjęć (reprodukcja oraz zdjęcie) powinny mieć format A 4,
 • prace należy składać do 7 kwietnia 2021r. u p. Anny Karolczak i p. Anny Lemantowicz,
 • wszystkie prace powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem
 • Jury powołane przez organizatora wybierze  najlepsze prace w różnych kategoriach.

5. Przy ocenie prac uwzględnione będą następujące kryteria:

 • wierne odwzorowanie oryginalnego obrazu,
 • użycie rekwizytów i kostiumów,
 • dobre dopasowanie tła dla ukazanej sceny,
 • prezentowanie wyłącznie własnych, autorskich zdjęć,
 • wartość artystyczna fotografii.

6. Nagrody:  dla każdego laureata konkursu oraz dla każdego uczestnika przewidziana  jest nagroda.

Anna Karolczak               

Anna Lemantowicz

DSCF1027 Copy.JPG DSCF1030 Copy.JPG DSCF1032 Copy.JPG

DSCF1033 Copy.JPG DSCF1035 Copy.JPG DSCF1036 Copy.JPG

DSCF1037 Copy.JPG DSCF1038 Copy.JPG DSCF1039 Copy.JPG

DSCF1040 Copy.JPG DSCF1041 Copy.JPG DSCF1042 Copy.JPG

DSCF1043 Copy.JPG DSCF1044 Copy.JPG DSCF1047 Copy.JPG

DSCF1048 Copy.JPG DSCF1049 Copy.JPG DSCF1050 Copy.JPG

DSCF1051 Copy.JPG DSCF1053 Copy.JPG DSCF1056 Copy.JPG

DSCF1057 Copy.JPG DSCF1058 Copy.JPG DSCF1059 Copy.JPG

DSCF1061 Copy.JPG DSCF1062 Copy.JPG DSCF1063 Copy.JPG

DSCF1065 Copy.JPG DSCF1068 Copy.JPG DSCF1070 Copy.JPG

DSCF1072 Copy.JPG DSCF1073 Copy.JPG DSCF1074 Copy.JPG

DSCF1076 Copy.JPG DSCF1077 Copy.JPG DSCF1081 Copy.JPG

DSCF1082 Copy.JPG DSCF1085 Copy.JPG DSCF1087 Copy.JPG

DSCF1089 Copy.JPG DSCF1090 Copy.JPG DSCF1091 Copy.JPG

DSCF1092 Copy.JPG DSCF1094 Copy.JPG DSCF1095 Copy.JPG

DSCF1096 Copy.JPG DSCF1097 Copy.JPG DSCF1098 Copy.JPG

DSCF1099 Copy.JPG DSCF1100 Copy.JPG DSCF1101 Copy.JPG

DSCF1102 Copy.JPG DSCF1103 Copy.JPG DSCF1104 Copy.JPG

DSCF1105 Copy.JPG DSCF1106 Copy.JPG DSCF1107 Copy.JPG

DSCF1108 Copy.JPG DSCF1109 Copy.JPG DSCF1110 Copy.JPG

DSCF1111 Copy.JPG DSCF1112 Copy.JPG DSCF1113 Copy.JPG

DSCF1114 Copy.JPG DSCF1115 Copy.JPG DSCF1116 Copy.JPG

DSCF1117 Copy.JPG DSCF1118 Copy.JPG DSCF1119 Copy.JPG

DSCF1120 Copy.JPG