^Do góry

Współczesny Paterek to miejscowość, w której mieszkańcy zamieszkują osiedle Jana Sobieskiego, tzw. Stary Paterek i prężnie rozwijające się budownictwo jednorodzinne. Mają do dyspozycji piękny kościół, Wiejski Dom Kultury, dużą halę sportową z widownią na 313 miejsc, ładny choć mało funkcjonalny i niedokończony budynek Zespołu Szkół im. Jana Pawła II, pięknie położone duże przedszkole, bibliotekę, przychodnię zdrowia „Medikus” oraz kilka sklepów spożywczych i budowlany. Wielu mieszkańców pracuje w miejscowych zakładach pracy takich jak: ZNTK Paterek, Prolab, Zakładach Przetwórstwa Drzewnego, ZUTECH, ROBAK, Polski Asfalt, W Paterku, na około 30 hektarach istnieje Strefa Przemysłowa, która jest priorytetem dla Gminy.


Paterek
Nieoficjalna Strona Internetowa
zdzislaw.sell@paterek.info.pl

Paterek

Partnerzy

nakło

"Żywe Obrazy" w ZSP w Paterku sposobem na nudę.

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

„Żywy obraz to rekonstrukcja dzieła malarstwa lub rzeźby, tworzona przy udziale ludzi, przedstawiających postawą, ubiorem, mimiką daną scenę.”

Konkurs polega na wybraniu obrazu - portretu lub sceny spośród dzieł wielkich mistrzówpolskich i zagranicznych, a następnie jego jak najwierniejszemu odwzorowaniu w postaci  „żywego obrazu” i sfotografowaniu siebie. Tym razem może to być zarówno portret jak i scena złożona z kilku osób. Rodzina, grupa osób biorąca udział w konkursie, ma za zadanie wykonać fotografię odtwarzającą jedno z wybranych dzieł wielkich mistrzów malarstwa (kopię). Tematem obrazu może być scena rodzajowa, czyli związana z życiem codziennym, obyczajami, obrzędami, pracą, wypoczynkiem i zabawą. Prezentacja powinna bardzo dokładnie przypominać obraz wybranego malarza. Wszystkie elementy obrazu powinny być dobrane i komponowane bez użycia programów komputerowych.

 1. Organizator konkursu: Anna Karolczak, Anna Lemantowicz
 2. Cel i przedmiot konkursu:
 • szukanie różnych sposobów na nudę oraz na wspólne spędzanie czasu z domownikami,
 • zacieśnianie więzi rodzinnych,
 • wspólna zabawa i humor,
 • prezentacja i popularyzacja twórczości dziecięcej i młodzieżowej,
 • wzbogacanie form pracy z uczniem zdolnym,
 • poszukiwanie nowych środków wyrazu,
 • rozwijanie kreatywności,
 • rozwijanie wrażliwości na sztukę,
 • rozwijanie zainteresowań historią sztuki, poznanie różnych dzieł malarskich.

3. Warunki uczestnictwa: konkurs adresowany jest do wszystkich chętnych rodziców, uczniów, pracowników szkoły, włodarzy,  mieszkańców Paterka i okolic.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę - fotografię reprodukcji kopiowanego dzieła oraz fotografię „żywego obrazu”.

4. Forma prezentacji pracy konkursowej:

 • każde ze zdjęć (reprodukcja oraz zdjęcie) powinny mieć format A 4,
 • prace należy składać do 7 kwietnia 2021r. u p. Anny Karolczak i p. Anny Lemantowicz,
 • wszystkie prace powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem
 • Jury powołane przez organizatora wybierze  najlepsze prace w różnych kategoriach.

5. Przy ocenie prac uwzględnione będą następujące kryteria:

 • wierne odwzorowanie oryginalnego obrazu,
 • użycie rekwizytów i kostiumów,
 • dobre dopasowanie tła dla ukazanej sceny,
 • prezentowanie wyłącznie własnych, autorskich zdjęć,
 • wartość artystyczna fotografii.

6. Nagrody:  dla każdego laureata konkursu oraz dla każdego uczestnika przewidziana  jest nagroda.

Anna Karolczak               

Anna Lemantowicz

Copyrigcht © 2013 Nieoficjalna Strona Internetowa Paterka