Druhowie z OSP Paterek na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym podsumowali ubiegły rok.

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

 

 27 lutego 2016 roku w sali Wiejskiego Domu Kultury w Paterku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej Paterek. Przybyłych członków i gości powitał dh. Tomasz Miłowski - prezes OSP. W zebraniu uczestniczyli m.in.: st. bryg. Roman Kłos - Komendant Powiatowy PSP w Nakle nad Notecią, Sławomir Napierała - burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, dh. Kazimierz Białczyk - prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Nakle nad Notecią, dh. Krystian Płatek - komendant gminny OSP w Nakle nad Notecią, Magdalena Dankowska - dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich UMiG Nakło nad Notecią, Mariusz Malikowski - sołtys Paterka, Maria Banach - przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Paterku. Po wprowadzeniu sztandaru odśpiewano hymn strażacki. Uroczystym akcentem wczorajszego zebrania było wręczenie podziękowań członkom zarządu i komisji rewizyjnej poprzedniej kadencji oraz wyróżnień za współzawodnictwo w 2015 roku. Najlepszymi strażakami OSP w 2015 roku zostali:

1 m. dh. Łukasz Gonia

2 m. dh. Błażej Rogoziecki

3 m. dh. Damian Mylcarek

Wręczono ponadto srebrne i brązowe odznaki MDP. Po przedstawieniu sprawozdań z działalności OSP, finansowego, MDP, Komisji Rewizyjnej za 2015 rok jak i planów pracy na 2016 rok i po dyskusji  udzielono absolutorium Zarządowi OSP. Dokonano wyboru zarządu, komisji rewizyjnej OSP, przedstawicieli do Zarządu MG ZOSP RP i delegatów.  W skład wybranego zarządu OSP weszli:

Prezes - dh. Tomasz Miłowski

Viceprezes, Naczelnik  - dh. Benedykt Gonia

Zastępca Naczelnik - dh. Kamil Dudek

Skarbnik - dh. Maciej Kruszyński

Sekretarz - dh. Hanna Mylcarek-Wlazły

Kronikarz - dh. Monika Dudek

Gospodarz - dh. Łukasz Gonia

Członek Zarządu - dh Paweł Sell

Członek Zarządu  - dh. Tomasz Komorowski

W skład komisji rewizyjnej wybrano:

Przewodniczący - dh. Sylwester Jaśkiewicz

Członek - dh. Waldemar Wlazły

Członek - dh. Michał Malikowski

Na przedstawicieli do Zarządu M-G ZOSP RP wybrano: dh. Tomasza Miłowskiego i dh. Benedykta Gonia. Delegatami na Zjazd Gminny zostali: dh. Tomasz Miłowski i dh. Benedykt Gonia. Gratulujemy wyboru.